GARANTIJA

Visoms prekėms taikomas gamintojo nustatytas vienerių metų garantinis terminas.  Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo datos. Kai pardavėjas pakeičia prekę ar jos komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

MB „Autobaitas“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:
1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro);
2. Atsiradus gedimams dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų;
3. Prekė buvo sąmoningai ar dėl neatsargumo, sutrenktas, sugadintas, ardytas;
5. Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
6. Jei prietaisą sumontavo, pajungė, paleido ar šalino gedimus asmuo neturintis tinkamos kompetencijos ir leidimo atlikti tokius darbus;
7. Jei serijinis, gamyklinis numeris pakeistas, nutrintas;
8. Jei pirkėjas nepateikia prekės įsigijimą įrodančio dokumento (sąskaitą-faktūrą, kasos čekį);
9. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi jei buvo bet kokio pobūdžio prekės pakeitimai ar modifikavimas;
GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@nox-service.eu tel.: +37065177707 darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą). Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo lėšomis. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės aptikti gedimai, šalinami per protingą terminą.

PREKĖS GRĄŽINIMO SĄLYGOS
Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
Būtina nurodyti šiuos duomenis: kliento vardas/pavardė, užsakymo numeris, iš kurio ketinama grąžinti prekę, nurodomos konkrečios grąžinamos prekės, įvardijamos grąžinimo priežastys. Nekokybiška prekė gali būti pakeista į kitą  arba grąžinti pinigai. Pardavėjas turi teisė suderinti su pardavėju prekių keitimą į kitas tokios pačios vertės prekes, arba grąžinsime Jums pinigus.

PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS:
Transportavimo išlaidas grąžinant ar keičiant į kitą prekę apmoka klientas.
Grąžinus prekę, pinigai grąžinami 7 darbo dienų laikotarpyje nuo grąžintų prekių priėmimo dienos. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo, prekių grąžinimo formoje nurodytą banko sąskaitą. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.