GWARANCJA

Wszystkie towary są objęte roczną gwarancją producenta. Gwarancja wchodzi w życie od daty sprzedaży. Gdy sprzedawca wymieni przedmiot lub akcesorium w określonym okresie gwarancji, nowy przedmiot lub akcesorium podlega ciągłemu okresowi gwarancji.

MB Autobaitas zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji w przypadku naruszenia poniższych warunków gwarancji i / lub instrukcji użytkowania urządzenia.

Zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

1. Awarie spowodowane klęskami żywiołowymi (błyskawica, powódź, trzęsienie ziemi, pożar);

2. W przypadku awarii spowodowanych niewłaściwymi warunkami pracy;

3. Przedmiot został celowo lub w wyniku zaniedbania uszkodzony, uszkodzony, uszkodzony lub zniszczony;

5. Produkt nie był używany zgodnie z jego przeznaczeniem;

6. Jeżeli urządzenie zostało zainstalowane, podłączone, uruchomione lub naprawione przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do takich prac;

7. W przypadku zmiany numeru seryjnego, numeru seryjnego, usunięcia;

8. Jeżeli kupujący nie dostarczy dowodu zakupu (faktura, czek kasjerski);

9. Gwarancja nie obejmuje żadnych zmian lub modyfikacji produktu;

ZASADY OBSŁUGI GWARANCJI

W przypadku wadliwego produktu Kupujący może ubiegać się o naprawę gwarancyjną pocztą elektroniczną. e-mail info@nox-service.eu tel .: +37065177707 w dni powszednie od 8:00 do 17:00 Przesyłając produkt do naprawy, Kupujący musi przedstawić dowód zakupu (fakturę). Urządzenie musi być zapakowane w paczkę zapewniającą bezpieczny transport. W przypadku awarii i / lub wadliwego działania nieobjętych gwarancją i bezpłatną obsługą, wszelkie koszty związane z transportem produktu do centrum serwisowego, identyfikacja i naprawa usterki ponosi klient. W okresie gwarancyjnym usterki zostaną wykryte z winy producenta i usunięte w rozsądnym terminie.

WARUNKI ZWROTU TOWARÓW

Sprzedawane towary wadliwe są eliminowane, towary złej jakości wymieniane i zwracane zgodnie z Ministrem Gospodarki 2001. 29 czerwca Nr zamówienia 217 „W sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu i wymiany” zatwierdzonych przez przepisy dotyczące zwrotu i wymiany. Kupujący jest uprawniony do zwrotu towaru, powiadamiając Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując przedmiot do zwrotu i jego numer zamówienia) nie później niż 7 (siedem) dni roboczych od daty dostawy przedmiotu.
Należy podać następujące dane: imię i nazwisko klienta, numer zamówienia, z którego ma zostać zwrócony przedmiot, konkretne przedmioty do zwrotu i powody zwrotu. Produkt złej jakości może zostać wymieniony lub zwrócony. Sprzedawca ma prawo koordynować wymianę towarów z innymi towarami o tej samej wartości ze sprzedawcą, w przeciwnym razie zwrócimy Ci pieniądze.

WARUNKI ZWROTU:
Koszty transportu związane ze zwrotem lub wymianą na inny element ponosi klient.
Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zwracanego towaru. We wszystkich przypadkach pieniądze za zwracany towar są przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy płatnika wskazany w formularzu zwrotu towaru. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.